ก่อตั้งขึ้นโดยนักการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เราเชื่อว่าทุกคนควรได้รับโอกาสเลือกศึกษาต่อในต่างประเทศ โอกาสทางการศึกษาไม่ควรถูกปิดกั้นด้วย อายุ งบประมาณ เกรดเฉลี่ย เพศสภาพหรือปัจจัยอื่นๆ เราจึงเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาในนานาประเทศมากกว่า 30 ปี และ เรามีทางเลือกให้กับทุกๆคนไม่ว่าจะมีงบประมาณมาก หรือ น้อยเกรดดีเลิศ หรือ เฉียดฉิว ภาษาดีหรือไม่ดี

หลักสูตรที่เราแนะแนวศึกษาต่อในต่างประเทศ

Blog

เรียนบริหารที่ SolBridge International School of Business

เรียนบริหารที่ SolBridge International School of Business

เจ้าของรางวัลจาก AACSB Innovations 2 ครั้งแห่งเดียวในเอเชียตะวันออก

เรียนแพทย์รัสเซียดียังไง

เรียนแพทย์รัสเซียดียังไง

Medicine in Russia แพทย์รัสเซียมีดียังไง? สัมมนาฟรี!! ข …

เรียนแพทย์รัสเซียดียังไง Read More »