ก่อตั้งขึ้นโดยนักการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เราเชื่อว่าทุกคนควรได้รับโอกาสเลือกศึกษาต่อในต่างประเทศ โอกาสทางการศึกษาไม่ควรถูกปิดกั้นด้วย อายุ งบประมาณ เกรดเฉลี่ย เพศสภาพหรือปัจจัยอื่นๆ เราจึงเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาในนานาประเทศมากกว่า 30 ปี และ เรามีทางเลือกให้กับทุกๆคนไม่ว่าจะมีงบประมาณมาก หรือ น้อยเกรดดีเลิศ หรือ เฉียดฉิว ภาษาดีหรือไม่ดี

หลักสูตรที่เราแนะแนวศึกษาต่อในต่างประเทศ

Blog

ไปเรียนเกาหลีกัน

ไปเรียนเกาหลีกัน

สัมมนาสดในหัวข้อ ไปเรียนเกาหลีกัน พบกับ Ms Rezia Usman  …

ไปเรียนเกาหลีกัน Read More »

ไปเรียนเกาหลีกัน

ไปเรียนเกาหลีกัน

เรียนอนุปริญญาในม.ชั้นนำ 2 ปี เรียนจบทำงานได้เลย หรือเร …

ไปเรียนเกาหลีกัน Read More »