การทำงานจริงกับบริษัทในประเทศอเมริกาหรือที่เรียกว่า OPT

การทำงานจริงกับบริษัทในประเทศอเมริกาหรือที่เรียกว่า  OPT 

แล้ว  OPT คืออะไรกัน OPT ก็คือ  Optional Practical Training (OPT)  หรือที่เรียกว่า การฝึกอบรมภาคปฏิบัติเสริม และการฝึกงานกับบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง OPT ได้รับมอบอำนาจจาก U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) ทำให้นักศึกษาต่างชาติอย่างเราสามารถยืดระยะเวลากลับประเทศหลังเรียนจบด้วยวีซ่านักเรียนประเภท F-1 ได้

นักศึกษาต่างชาติสามารถฝึกงานแบบ OPT ได้รวม 12  เดือนหลังจากจบการศึกษาหนึ่งหลักสูตร (หลักสูตรไม่ต่ำกว่า 1 ปี) และได้เพิ่มอีก 2 ปี สำหรับนักศึกษาที่จบสาย STEM ซึ่งสามารถเข้าฝึกงานแบบ OPT ได้ทั้งก่อนหรือหลังการศึกษา โดยสามารถเลือกฝึกงานได้ทั้งแบบเต็มเวลาหรือนอกเวลา 

นักศึกษาชาวต่างชาติที่ได้รับปริญญาในสาย STEM (ตามรายละเอียดด้านขวา) จะได้รับสิทธิ์ตามกฎ 2008 ของกระทรวงความมั่นคงของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Homeland Security) ให้สามารถยืดเวลากลับประเทศเพื่อเข้ารับการฝึกงานแบบ OPT ได้เพิ่มอีกถึง 2 ปี:

  • คณิตศาสตร์ประกันภัย
  • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรม
  • วิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เทคโนโลยีทางทหาร
  • ฟิสิกส์

สำหรับการยื่นขอ  OPT สามารถลงทะเบียนไว้ในโปรแกรม  E-Verify เท่านั้น ที่ดำเนินการโดย USCIS และกระทรวงความมั่นคงทางสังคม (Social Security Administration) ซึ่งเป็นผู้ที่จะทำการพิจารณาว่าบุคคลใดจะได้รับสิทธิ์ทำงานต่อ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่างประเทศตั้งแต่ปี 1985
เรียนต่อโปแลนด์ ฟินแลนด์ รัสเซีย จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี แคนาดา สหรัฐ สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์
สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA) สมาชิกหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย (Franco-Thai) และได้รับการรับรองโดย FELCA (The Federation of Education and Language Consultants Association) และ GSM Global Student Mobility

Recent posts