ขอแสดงความยินดีกับน้องปานดาว ปณาลี ที่ได้รับทุนการศึกษา 100% 1 ปี

ขอแสดงความยินดี  กับน้องปานดาว ปณาลี น้องใหม่ ป.ตรี สาขาจิตวิทยา SWPS University ที่ได้รับทุนการศึกษา 100% 1 ปี  

(Scholarships for International Candidates) จากการเขียน essay ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยปีนี้หัวข้อที่ระบุมาคือ

“All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them – Walt Disney.
Describe your biggest dreams and how would this scholarship help you to pursue them. “

ยินดีด้วยนะคะที่น้องปานดาวใช้ความพยายามฝ่าฟันคว้าฝันขั้นแรกสำเร็จไปได้แล้ว  

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่างประเทศตั้งแต่ปี 1985
เรียนต่อโปแลนด์ ฟินแลนด์ รัสเซีย จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี แคนาดา สหรัฐ สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์
สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA) สมาชิกหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย (Franco-Thai) และได้รับการรับรองโดย FELCA (The Federation of Education and Language Consultants Association) และ GSM Global Student Mobility

Recent posts