ขอแสดงความยินดีกับ นร. นศ. ที่ได้รับทุนเรียนกับมหาวิทยาลัยหนานไค

ขอแสดงความยินดีกับนร.นศ.ทั้ง  20 คนที่ได้รับทุนเรียนภาษาจีนออนไลน์กับมหาวิทยาลัยหนานไค ฟรี  1 เทอม โดยแบ่งออกเป็นทุน 2 ประเภทดังนี้
1. ทุนค่าเล่าเรียน 100% โดย International Chinese Language Teachers Scholarship 6 ทุน ได้แก่
 1. Paporn S โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 2. Jirawan A มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. Nathad S โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
 4. Ploychompoo M โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 5. Natkritta T โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี
 6. Thanabadee B โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  นครพนม
2. ทุนค่าเล่าเรียน 100% โดยมหาวิทยาลัยหนานไค 14 ทุน ได้แก่
 1. Chayanee S มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 2. Prapavarin P โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 3. Supugsorn S โรงเรียนธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี
 4. Pimnara B UIBE ปักกิ่ง
 5. Natnicha M มหาวิทยาลัยบูรพา
 6. Rungthip S มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 7. Chassama T โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 8. Nuchin T โรงเรียน St. Paul’s School Darjeeling
 9. Onchuma W ป.โท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปัจจุบันทำงาน CAT Telecom) 
 10. Nutthakorn L มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 11. Onpapich S โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 12. Kittipit P มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 13. Nichamon P โรงเรียนเทพลีลา
 14. Kanoknapa J มหาวิทยาลัยศิลปากร

Nankai University เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1919 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีประวัติศาสตร์และชื่อเสียงมายาวนาน มีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายคน เช่น Zhou Enlai ผู้นำคนสำคัญของจีน มหาวิทยาลัยหนานไคอยู่ในอันดับที่ 15  ของ QS Chinese University ranking เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกๆในจีนที่เปิดรับนศ.ต่างชาติตั้งแต่ปี 1954 ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยหนานไคเป็นหนึ่งในศูนย์ภาษาจีนที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศจีน โดยในปี 2002 รัฐบาลจีนได้จัดให้ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมของหนานไคเป็น Top 5 สถาบันสอนภาษาจีนแก่นักศึกษาต่างชาติ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่างประเทศตั้งแต่ปี 1985
เรียนต่อโปแลนด์ ฟินแลนด์ รัสเซีย จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี แคนาดา สหรัฐ สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์
สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA) สมาชิกหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย (Franco-Thai) และได้รับการรับรองโดย FELCA (The Federation of Education and Language Consultants Association) และ GSM Global Student Mobility

Recent posts