ศิษย์เก่า KSMU ผู้คิดค้นวัคซีนต้านโควิด-19 Sputnik V

ศิษย์เก่า Kursk State Medical University KSMU ผู้คิดค้นวัคซีนต้านโควิด-19 Sputnik V ได้เป็น “Person of the Year 2020” หนึ่งเดียวแห่งปี

Denis Logunov กับ Professor Viktor Anatolyevich Lazarenko อธิการบดี KSMU

Denis Logunov ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย Kursk State Medical University (Doctor of Biological Sciences)  สมาชิก  Russian Academy of Sciences ผู้คิดค้นวัคซีนต้านโควิด-19  Sputnik V  ซึ่งเป็นวัคซีนชนิดแรกของรัสเซียและชนิดแรกของโลก ได้รับเลือกเป็น “Person of the Year 2020” เพียงคนเดียวของปี 2020

คณะกรรมการคัดเลือกมีความเห็นว่าแม้ว่า 2020 จะเป็นปีแห่งความยากลำบาก แต่ก็ยังมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้น คือการคิดค้นวัคซีนต้านโควิด-19 ได้สำเร็จในรัสเซีย ดังนั้นทางคณะผู้ตัดสินจึงประกาศมอบรางวัล  “Person of the Year 2020” ให้แก่นาย Denis Logunov แต่เพียงผู้เดียว นับเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปีที่มีผู้ได้รับรางวัลนี้แค่คนเดียว ตามปรกติจะมีผู้ได้รับเลือกจากหลากหลายสาขา เช่น ในปี 2019 มีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 16 คนด้วยกัน

Denis Logunov เข้าร่วมงานวันสถาปนา Kursk State Medical University ครบ 86 ปี 
เมื่อวันที่ 9   กุมภาพันธ์ 2564

Denis Logunov  จบจากคณะเทคโนโลยีชีวภาพ แผนกวิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering) จากมหาวิทยาลัย Kursk State Medical University เมื่อปี 2000 โดยเขาได้กล่าวว่าการศึกษาที่นี่มีผลต่อชีวิตของเขาอย่างมาก ทางคณาจารย์ได้เห็นความสามารถของเขาและเขาได้ไปฝึกงานที่สถาบันวิจัยระบาดวิทยาและจุลชีววิทยาแห่งชาติ ( National Research Center of Epidemiology and Microbiology named after N.F. Gamaleya) ปัจจุบัน Denis Logunov เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันนี้และเป็นหัวหน้าคณะวิจัยวัคซีนต้านโควิด-19 ที่ชื่อว่า Gam-COVID-Vak ที่ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น “Sputnik V”

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่างประเทศตั้งแต่ปี 1985
เรียนต่อโปแลนด์ ฟินแลนด์ รัสเซีย จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี แคนาดา สหรัฐ สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์
สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA) สมาชิกหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย (Franco-Thai) และได้รับการรับรองโดย FELCA (The Federation of Education and Language Consultants Association) และ GSM Global Student Mobility

Recent posts