อยากเรียนแพทย์ หลักสูตรเตรียมแพทย์ดีอย่างไร

น้องๆ ที่กำลังเรียนชั้นม. 5-6 หรือเกรด 11-12 ที่กำลังสนใจเรียนแพทย์คงเคยได้ยินเกี่ยวกับหลักสูตรเตรียมแพทย์กันมาบ้าง ก็จะมีเรียกต่างๆ กันออกไปขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย  Pre-med บ้าง Medical Pathway บ้าง แล้วน้องๆ เคยทราบกันไหมคะว่า หลักสูตรเตรียมแพทย์ดีอย่างไร

 • พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและวิชาต่างๆ ในสาขาแพทย์ก่อนเรียนจริง
 • ลดความเครียดและความกดดันของการเป็น นศ.ปีหนึ่ง ในสิ่งแวดล้อมใหม่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและวิชาการที่หนัก
 • สามารถนำผลไปประกอบ portfolio หรือประกอบการสมัครเข้าหลักสูตรแพทยศาสตร์ที่สถาบันนั้นๆ หรือสถาบันอื่นๆ
 • ทำให้การเรียนในระดับปี 1 ง่ายลงและสามารถทำคะแนนได้ดีมากหลังผ่านการปูพื้นฐานมาแล้ว นศ. หลายคนได้รับทุนเรียนดี
 • เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะไม่ใช่เรียนแค่ภาษาอย่างเดียว แต่เป็นการเรียนวิชาหลักต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ
 • เปิดโอกาสให้นร.ที่อาจจะพลาดการทำคะแนนสูงในช่วงมัธยมปลายให้สามารถเข้าเรียนแพทย์ได้ โดยใช้คะแนนและประกาศนียบัตรจากหลักสูตรปูพื้นฐานมาประกอบ

มีข้อดีมากมายอย่างนี้ มาดูกันค่ะว่ามีหลักสูตรไหนน่าสนใจบ้าง

1. หลักสูตร Medical Foundation Program 

เป็นหลักสูตรออนไลน์ 100% ของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง (Huazhong University of Science and Technology : HUST) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยระดับ TOP 10 ของจีน สอนเป็นภาษาอังกฤษโดยคณาจารย์คณะแพทย์ถงจี้ 

  • ระยะเวลาเรียน 3 เดือน (เริ่มเรียนปลายเมษายน)
  • ค่าใช้จ่าย 10,000 หยวน ประมาณ 50,000 บาท
  • วิชาที่จะได้เรียนในหลักสูตร คือ 
 1. English 
 2. Biology 
 3. Chemistry 
 4. Physics 
 5. Mathematics 
 6. Chinese

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • นร. ที่กำลังเรียนชั้น ม.5 – 6 หรือเทียบเท่า
  • นร. ที่จบ ม.6  หรือ เกรด 12  หรือเทียบเท่าแล้ว
  • นศ. ที่เรียนสาขาอื่นและอยากเปลี่ยนสาขามาเป็นแพทยศาสตร์
  • นร. ที่สนใจสมัครเข้าเรียนแพทย์ที่ ม.หัวจง และที่ ม.อื่นๆ ในจีนแต่คะแนนยังไม่ได้ตามเกณฑ์
  • นร. นศ. ที่ต้องการปูพื้นให้แน่นเพื่อทำคะแนนดีเด่นระหว่างเรียนปี 1 เพื่อสมัครขอทุนต่างๆ

จุดแข็งของคอร์ส

  • ผู้สมัครที่ผ่าน Pre-Med จะได้รับการพิจารณาตอบรับเข้า HUST ก่อนผู้สมัครอื่นๆ และสามารถยกเว้นการสอบเข้าเมื่อสมัครเข้าเรียนแพทย์ที่ HUST
  • ประกาศนียบัตร Foundation สามารถใช้ยื่นประกอบการสมัครเข้า ป.ตรี คณะแพทยศาสตร์ MBBS ของม.หัวจง และม.อื่นๆ ในจีนได้ 
  • สำหรับนักเรียนชั้น ม.5 สามารถเก็บประกาศนียบัตรนี้ไว้ประกอบการยื่นสมัครแพทย์ MBBS ในปีถัดไปได้
  • Flexible Learning mode 
2. หลักสูตร Pre-University Course ของ Kursk State Medical University
  • เหมาะสำหรับน้องๆ ที่เกรดไม่ถึงตามเกณฑ์ หรือต้องการปรับพื้นฐานวิชาการ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนแพทย์ ในที่นี้รวมถึงน้องๆ ที่ใช้ผลคะแนน GED ที่คะแนนรวมไม่ถึงเกณฑ์ด้วยนะคะ
  • หลักสูตร 1 ปี (ตอนนี้เรียนเป็นออนไลน์)
  • กรุ๊ปแรก ริ่มเรียน 5 เมษายน 2564 – 5 กุมภาพันธ์ 2565 กรุ๊ปถัดไป เริ่มเรียนประมาณ เดือนพฤษภาคม/มิถุนายน 2564 – ประมาณเดือนมีนาคม 2565

จุดแข็งของคอร์ส

 1. จบแล้วได้รับประกาศนียบัตร  2 ใบคือ   

  • Diploma ที่ได้รับการรับรองจาก UK awarding body  

  • KSMU Pre-university certificate 

 2. หลักสูตรได้รับการยอมรับจากทั้งในรัสเซียและต่างประเทศ 

 3. สอนโดยอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ Kursk State Medical University ม.แพทย์ที่ได้รับการจัดอันดับเป็น #1 ของม.แพทย์ในรัสเซีย

 4. เรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ 1:12 

 5. วันเปิดเรียนมีความยืดหยุ่น

 6. เป็น Fast track สำหรับการเข้ามหาวิทยาลัยใน UK อาทิ Bangor University และอีก 20 สถาบัน ภายใต้การสมัครผ่าน TRC colleges UK Placement

 7. ค่าเล่าเรียนไม่สูง

  • ค่าสมัครและค่าดำเนินการประสานงาน 20,000 บาท (non-refundable)

  • ค่าเรียนปีละ 2,650 US$ ไม่รวมที่พัก เนื่องจากเรียนออนไลน์

  • ค่าธรรมเนียม 1,200 US$ เป็นค่าทำเอกสารเทียบวุฒิ Equivalence Certificate และ ค่าบริการรถรับจากสนามบินมอสโคเมื่อ นศ. เดินทางไปรัสเซีย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่างประเทศตั้งแต่ปี 1985
เรียนต่อโปแลนด์ ฟินแลนด์ รัสเซีย จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี แคนาดา สหรัฐ สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์
สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA) สมาชิกหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย (Franco-Thai) และได้รับการรับรองโดย FELCA (The Federation of Education and Language Consultants Association) และ GSM Global Student Mobility

Recent posts