เรียนบริหารที่ SolBridge International School of Business

เรียนบริหารที่ SolBridge International School of Business เจ้าของรางวัลจาก AACSB Innovations 2 ครั้งแห่งเดียวในเอเชียตะวันออก SolBridge เป็นคณะบริหารธุรกิจของ Woosong University ตั้งอยู่ที่แดจอน Daejeon เมืองใหญ่อันดับ 5 มีประชากร 1.5 ล้านคน และเป็น Silicon Valley ของเกาหลี เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและบริษัทด้าน R&D และมีผู้จบปริญญาเอกทำงานอยู่ในเมืองถึง 8 พันคน หลักสูตรทั้งหมดสอนเป็นภาษาอังกฤษ 80% ของคณาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาชาติ มีนศ.จากกว่า 64 ประเทศ

SolBridge โดดเด่นด้านการมี balance ระหว่าง theory และ practice ผ่าน immersion programs เวิร์คชอปและ internship ต่างๆ นอกจากนั้น SolBridge ยังมี Career Advisor Program (CAP) ที่จะช่วยแนะแนวด้านการงานในอนาคต และมี CEO Mentoring Program ที่ช่วย connect นศ.กับผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การทำงานจริง

SolBridge เปิดสอนหลักสูตร Bachelor of Business Administration MBA MS และ PhD in Global Management

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่างประเทศตั้งแต่ปี 1985
เรียนต่อโปแลนด์ ฟินแลนด์ รัสเซีย จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี แคนาดา สหรัฐ สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์
สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA) สมาชิกหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย (Franco-Thai) และได้รับการรับรองโดย FELCA (The Federation of Education and Language Consultants Association) และ GSM Global Student Mobility

Recent posts