C9 League กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ 9 แห่งในจีน

C9 League  (九校联盟; pinyin: Jiǔ xiào liánméng) ก่อตั้งขึ้นโดยรัฐบาลกลางจีน เมื่อปี 2009 เป็นการรวมกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ 9 แห่งในจีน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของจีนให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก  C9 เทียบได้กับมหาวิทยาลัยกลุ่ม Ivy League, Russell Group จึงเรียกได้ว่า  C9 เป็น  China Ivy League ได้เหมือนกัน

มหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่ม  C9 คือ

  1. Tsinghua University, Beijing :  QS Ranking = 17
  2. Peking University, Beijing :  QS Ranking = 18
  3. Fudan University, Shanghai :  QS Ranking = 31
  4. Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang province :  QS Ranking = 45
  5. Shanghai Jiao Tong University, Shanghai :  QS Ranking = 50
  6. University of Science and Technology of China, Hefei, Anhui province :  QS Ranking = 98
  7. Nanjing University, Nanjing, Jiangsu province :  QS Ranking = 131
  8. Harbin Institute of Technology, Harbin, Heilongjiang province :  QS Ranking = 236
  9. Xi’an Jiaotong University, Xi’an, Shaanxi province :  QS Ranking = 290

มหาวิทยาลัยในกลุ่ม  C9 League ทั้งหมดเป็นสมาชิกโครงการ Project 211, Project 985, Double First Class ได้รับเงินทุนจากรัฐบาลทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น เพื่อสร้างศูนย์วิจัยใหม่ สำหรับปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก จัดการประชุมระหว่างประเทศ ดึงดูดคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และช่วยให้คณาจารย์จีนเข้าร่วมการประชุมในต่างประเทศ มีนักวิชาการชั้นยอดที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมทางวิชาการอันดับต้นๆ ของจีน คือ the Thousand Talents Plan Professorship and the Changjiang (Yangtze River) Professorship จะมีไม่กี่คนที่ได้รับรางวัลทั้งสองอย่างนี้

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่างประเทศตั้งแต่ปี 1985
เรียนต่อโปแลนด์ ฟินแลนด์ รัสเซีย จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี แคนาดา สหรัฐ สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์
สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA) สมาชิกหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย (Franco-Thai) และได้รับการรับรองโดย FELCA (The Federation of Education and Language Consultants Association) และ GSM Global Student Mobility

Recent posts