China Medical University

มหาวิทยาลัยการแพทย์ไชน่าเมด (China Medical University)

ติดอันดับหนึ่งในสิบของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการแพทย์จากทั้งหมด 150 แห่งของจีน ในปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลระดับเกรด “A”แห่งเดียวที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยตรงจากกระทรวงสาธารณสุขของจีน

มหาวิทยาลัยการแพทย์ไชน่าเมด (China Medical University) ตั้งอยู่ เมืองเสิ่นหยาง เมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง อยู่ในตอนกลางของมณฑลหรือทางตอนใต้ของ    ภาคะวันออกเฉียงเหนือของจีน

หลักเกณฑ์การรับสมัคร

    • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.00 (ยื่นผลการเรียน 5 เทอมก่อนได้)
    • ผลการเรียน 5 วิชาหลัก คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00

**ถ้าเกรดใกล้เคียงส่งทรานสคริปท์มาให้มหาวิทยาลัยพิจารณาได้ 

ค่าเล่าเรียนต่อปี

    • 40,000 หยวน (ประมาณ 200,000 บาท) 

ที่พักต่อปี

    • 7,500 หยวน (ประมาณ 37,500 บาท) 

งบที่ใช้ต่อปี (รวมเป็นเงินบาท)

    • 237,500 บาท

ทั้งหลักสูตร (รวมเป็นเงินบาท)

1,425,000 บาท

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่างประเทศตั้งแต่ปี 1985
เรียนต่อโปแลนด์ ฟินแลนด์ รัสเซีย จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี แคนาดา สหรัฐ สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์
สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA) สมาชิกหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย (Franco-Thai) และได้รับการรับรองโดย FELCA (The Federation of Education and Language Consultants Association) และ GSM Global Student Mobility

Recent posts