Study wiz เป็นสถาบันแนะแนวการศึกษานานาชาติซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ(TIECA) และ Federation of Education and Language Consultant Associations(FELCA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2528 นับเป็นหนึ่งในศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ ต่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ เรามีความเชี่ยวชสญในด้านการให้บริการและให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อในต่างแดน โดยเริ่มตั้งแต่ระดับ มัธยม อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เรียนภาษาทั้งระยะสั้น-ยาว และซัมเมอร์คอร์สในประเทศจีน เกาหลี รัสเซีย โปแลนด์ ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมณี เนเธอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ รวมถึงการบริการทางด้าน ทำวีซ่า หาที่พัก และ ตั๋วเดินทาง

เราให้บริการทางการศึกษาแบบครบวงจรตั้งแต่

ให้คำปรึกษาและหาสถาบันให้เหมาะสมกับความต้องการ ความถนัด และงบประมาณ
ดำเนินการสมัครและให้คำปรึกษาตลอดขั้นตอนการสมัคร
ติดตามสถานะใบสมัคร และเป็นตัวแทนสอบถามให้นักเรียนนักศึกษา
ช่วยเหลือตลอดขั้นตอนการขอวีซ่า
จัดหาที่พักในต่างประเทศ
ช่วยจองตั๋วเครื่องบินราคานักศึกษา
จัดทำประกันสุขภาพและการเดินทางในต่างประเทศ
จัดคนไปรับที่สนามบินในต่างประเทศ
จัดหาผู้ดูแล(Guardian)สำหรับผู้เยาว์
ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนักศึกษาออกเดินทาง
ดูแลต่อเนื่องจนจบการศึกษา

หลักสูตรที่เราแนะแนวศึกษาต่อในต่างประเทศ

Language

High School

College/University

ประเทศที่เราให้การแนะแนวศึกษาต่อในต่างประเทศ