Lazarski University

มหาวิทยาลัย Lazarski  ตั้งอยู่ในเมืองวอร์ซอ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศโปแลนด์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโปแลนด์จาก U-Multirank ซึ่งเป็นการจัดอันดับระดับโลกที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการยุโรป จากการจัดลำดับจากมหาวิทยาลัยกว่า 1,200 แห่งทั่วโลก นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้รับจัดให้อยู่ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยที่มีคะแนนสูงสุด 8% จากทั่วโลก

  • คณะนิติศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับ #1 ของมหาวิทยาลัยเอกชนจาก “Dziennik Gazeta Prawna”
  • คณะเศรษฐศาสตร์ได้รับการจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดันแรกที่มีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ตลาดการทำงาน
  • โอกาสในการเลือกเรียน Double Degree ภาคภาษาอังกฤษ โดยความร่วมมือกับ Coventry University ในสหราชอาณาจักร นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาสองใบ หนึ่งใบจาก Lazarski University และอีกใบหนึ่งจาก Coventry University
  • มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม นักศึกษามากกว่า 80% ในโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ มาจากประเทศต่างๆ นอกโปแลนด์ นักศึกษากว่า 76% ได้งานทำในระหว่างเรียน
สาขาที่เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ปริญญาตรี หลักสูตร 3 ปี

Economics

  • Economics
  • Business Economics *(double degree)

Data Science in Economics

  • Data Science in Economics

International Relations

  • European Studies
  • Diplomacy
  • International Relations and European Studies* (double degree)

Management

  • E-Commerce Management
  • Financial Management
  • IT-Management
  • Marketing Management

Law in International Relations

  • Law in International Relations and Business

Aviation Law and Professional Pilot

  • Aviation Law and Professional Pilot Licence
ปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี

Economics

  • Economics
  • International Business Economics* (double degree)

Management

  • Strategic Leadership
  • Big Data Management

International Relations

  • European Administration
  • Leadership and Statecraft
  • International Relations* (double degree)
หลักสูตรเตรียมภาษาอังกฤษ (English Preparatory Course)

หลักสูตร 1 ปี / 1 Year English Preparatory Course

(700 hours + 20 of Polish)

  • เริ่มเรียน 16 October 2023 – 14 June 2024
  • ค่าเรียน 3,650 Euro

หลักสูตร 1 เทอม / One Term English Preparatory Course

(350 hours + 20 of Polish)

  • เริ่มเรียน 16 October 2023 – 9 February 2024
   หรือ 26 February 2024 – 14 June 2024
  • ค่าเรียน 1,900 Euro
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
  • นักศึกษาต่างชาติที่เตรียมศึกษาต่อที่ Lazarski University หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในโปแลนด์
  • นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับ A0/A1/A2/B1/B1+
  • นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการสอบ IELTS หรือ TOEIC
ทำไมต้อง Lazarski University
  • ประสบการณ์การจัดหลักสูตรเตรียมภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ปี 2549
  • ชีวิตความเป็นอยู่ในโปแลนด์ปลอดภัย น่าอยู่ และมีการจัดการที่ดี
  • มี International Help Desk ดูแลให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ
  • คณาจารย์มีคุณภาพและมีประสบการณ์ในการสอน
  • บรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย ที่จะช่วยให้นักศึกษากล้าแสดงออก สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เร็วขึ้น
  • มีกิจกรรมนอกห้องเรียน เช่น ในพิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ หรือร้านกาแฟ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
  • นักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก
  • นักศึกษามากกว่า 2,000 คนที่เรียนผ่านหลักสูตรของเราได้ไปศึกษาต่อที่ Lazarski University และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในโปแลนด์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่างประเทศตั้งแต่ปี 1985
เรียนต่อโปแลนด์ ฟินแลนด์ รัสเซีย จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี แคนาดา สหรัฐ สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์
สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA) สมาชิกหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย (Franco-Thai) และได้รับการรับรองโดย FELCA (The Federation of Education and Language Consultants Association) และ GSM Global Student Mobility

Recent posts