Shandong University

Shandong University (SDU) ตั้งอยู่เมืองจี่หนาน เป็นมหาวิทยาลัยรุ่นแรกที่ได้เข้าโครงการ ม. ระดับ Double First Class University ของจีน คณะแพทย์ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1864 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการศึกษาระดับอุดมศึกษาของจีนสมัยใหม่ หน่วยงานหลักคือ Shandong Imperial College (Shandong Da Xue Tang) ก่อตั้งขึ้นในปี 1901 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งที่สองของจีนรองจาก ม. ปักกิ่ง และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในจีนที่ก่อตั้งภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ

ม. ซานตงเป็นหนึ่งใน ม. ที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีนศ. 70,000 คน โดดเด่นในหลากหลายสาขา โดยเฉพาะสาขา chemistry, engineering, material sciences, clinical medicine, pharmacology and toxicology

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยซานตง อยู่ในเมืองจี่หนาน (Jinan) ชิงต่าว (Qingdao) และเวยไห่ (Weihai) ครอบคลุมพื้นที่รวมกว่า 533 เฮกตาร์ (Hectares) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีโรงพยาบาลในเครือ 4 แห่ง และโรงพยาบาลการเรียนการสอน 15 แห่ง

จี่หนาน (济南) เป็นเมืองหลวงของมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลซานตง เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองในซานตงรองจากชิงต่าว เป็นเมืองศูนย์รวมทางการปกครอง วัฒนธรรม การแพทย์ การเงิน และการศึกษา เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และการติดต่อสื่อสารของคาบสมุทรซานตง ตลอดจนเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญระหว่างภาคเหนือและภาคใต้ของจีน เป็นที่ตั้งของรัฐบาลมณฑลซานตง จี่หนานมักถูกเรียกว่า “เมืองแห่งบ่อน้ำพุ”   (泉城) เนื่องจากมีบ่อน้ำพุหลายแห่งในใจกลางเมืองและบริเวณโดยรอบ

  • #11 ESI Ranking in china เป็นม.ระดับ Double First Class เด่นด้านแพทยศาสตร์
  • #22 ARWU (Shanghai Ranking)
  • #20 QS Ranking
  • #16 CWUR (The Center for World University Rankings)
  • สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยซานตง
  • มหาวิทยาลัยอยู่ใจกลางเมืองจี่หนาน
  • มีนักศึกษา MBBS มากกว่า 300 คน จาก 34 ประเทศ
  • มีนักศึกษาต่างชาติสำเร็จการศึกษาหลายร้อยคน จากกว่า 20 ประเทศได้ทำงานฐานะแพทย์ด้านการแพทย์และสุขภาพ หลังสำเร็จการศึกษา
  • คณาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด
  • หอพักอยู่ใกล้กับโรงอาหาร สะดวกสบาย
  • ตั้งแต่ปี 2024 นักศึกษาใหม่มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา 4,500 หยวน เมื่อสมัครผ่าน Studywiz
หลักสูตรที่เปิดสอน
  • ป.ตรี ภาคภาษาอังกฤษ
  • MBBS
ค่าเล่าเรียน
  • 45,000 หยวนต่อปี            ประมาณ 225,000 บาท
ค่าหอพัก 
  • 10,500 – 13,500 หยวนต่อปี ประมาณ 52,500 – 67,500 บาท

**คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน  1 หยวน = 5 บาท**

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่างประเทศตั้งแต่ปี 1985
เรียนต่อโปแลนด์ ฟินแลนด์ รัสเซีย จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี แคนาดา สหรัฐ สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์
สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA) สมาชิกหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย (Franco-Thai) และได้รับการรับรองโดย FELCA (The Federation of Education and Language Consultants Association) และ GSM Global Student Mobility

Recent posts