Siberian Federal University

Siberian Federal University ก่อตั้งเมื่อปี 2006 ตั้งอยู่ทางตะวันออกของรัสเซียในเมือง Krasnoyarsk

เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 20 แห่งของรัสเซียที่มีโรงเรียน 22 แห่งที่เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลายในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมนุษยศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

Siberian Federal University เน้นให้การสนับสนุนในการให้พื้นที่ในการทำงานวิจัย เพื่อจะครอบคลุมในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนโดยจัดการทรัพยากรหมุนเวียนในด้าน

  • การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  • ชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ
  • ฟิสิกส์และเคมีของวัสดุใหม่
  • เทคโนโลยีวิทยุและการนำทาง
  • ไอทีและดิจิทัล
  • การขุดและเทคโนโลยีธรณี

มีจำนวนนักศึกษากว่า 31,000 คน โดยมีนักศึกษาต่างชาติถึง 741 คน จากหลากหลายประเทศ

นอกจากนั้น Siberian Federal University ก็ได้รับการันตีคุณภาพการศึกษาต่างๆ มากมาย อาทิเช่น

  • เป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ 16 ของรัสเซีย และ อันดับที่ 1,356 ของ World University
  • Top 1001+ ของ Time Higher Education (THE) Ranking
  • Top 500 มหาวิทยาลัยในยุโรปในปี 2019 โดยการจัดอันดับของ S. News Best Global University
  • Top 25 best University ของ the Russian Federation

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่างประเทศตั้งแต่ปี 1985
เรียนต่อโปแลนด์ ฟินแลนด์ รัสเซีย จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี แคนาดา สหรัฐ สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์
สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA) สมาชิกหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย (Franco-Thai) และได้รับการรับรองโดย FELCA (The Federation of Education and Language Consultants Association) และ GSM Global Student Mobility

Recent posts