University of Wroclaw

University of Wroclaw ก่อตั้งมาเป็นเวลามากกว่า 300 ปี เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโปแลนด์ ด้วยสาขาวิชาที่เปิดสอนครอบคลุมทุกแขนงความรู้ และมีศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลโนเบลมากถึง 9 คนด้วยกัน

สาขาวิชาที่มีความโดดเด่นที่สุดคือสาขาการวิจัยวิทยาศาสตร์ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีเครือข่ายนักวิจัยระดับสูงอยู่ในสถาบันต่างๆ ทั่วโลก จึงได้รับทุนในการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้นถึง 80%

นอกจากนี้ยังมีส่วนงาน The Academic Incubator of Entreprenuership ซึ่งจะช่วยเหลือนักศึกษาที่อยากเริ่มต้นเปิดธุรกิจของตัวเองในด้านการให้คำปรึกษา การจัดสัมนา พื้นที่การทำงาน และช่วยลดต้นทุนธุรกิจบางส่วนอีกด้วย

สาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ระดับปริญญาตรี
  • Biotechnology
  • Business and Administration (Specialisations: Business, Finance, Governance)
  • Chemistry
  • Criminal Justice
  • Culture, Thought and Humanity
  • European Cultures
  • International Relations – Global Studies
  • Political Science (4 Specializations)
ระดับปริญญาโท
  • Administration in International Organizations
  • Astrophysics
  • Biology: Integrative Biodicersity
  • Chemistry: Advanced Synthesis in Chemistry
  • Communication Management (advertising, public relations, branding)
  • Culture, Thought and Humanity
  • Data Science
  • Eastern European Jewish Studies (1.5 year)
  • Economy: Managerial Economics
  • European Studies: EU Politics
  • Geography: Tourism and Hospitality
  • Geology: Applied Geoscience
  • Global Communication
  • Internation Relations – Global Studies
  • Journalism and Social Communication
  • LLM International & European Law
  • Medical Biotechnology
  • Political Science
  • Public History
  • Sociology: Intercultural Mediation
  • Theoretical Physics
ระดับปริญญาเอก
  • Philosophy
  • Political and Administrative Sciences
  • Sociology

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่างประเทศตั้งแต่ปี 1985
เรียนต่อโปแลนด์ ฟินแลนด์ รัสเซีย จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี แคนาดา สหรัฐ สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์
สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA) สมาชิกหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย (Franco-Thai) และได้รับการรับรองโดย FELCA (The Federation of Education and Language Consultants Association) และ GSM Global Student Mobility

Recent posts