Fujian Medical University

มหาวิทยาลัยการแพทย์ฝูเจี้ยน (Fujian Medical University) ก่อตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี 1937 เป็นศูนย์รวมแหล่งการศึกษาและศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 และเป็น 1 ใน 30 มหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ในการรับนักศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการมีโรงพยาบาลสำหรับฝึกหัด (affiliated hospitals) ถึง 16 แห่ง (รวมโรงพยาบาลฝึกงานในระดับClinical)มหาวิทยาลัยการแพทย์ฝูเจี้ยน ตั้งอยู่ที่เมืองฝูโจว เมืองหลวงของมณฑลฝูเจี้ยน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ตรงข้ามเกาะไต้หวัน

เงื่อนไขการรับเข้า

  • ม.ปลาย สายวิทย์ หรือเทียบเท่า
  • GPA 3.0 ขึ้นไป
  • มีสัมภาษณ์

ค่าเล่าเรียนต่อปี

  • 35,000 หยวน (ประมาณ 175,000 บาท) 

ที่พักต่อปี

  • 4,000 หยวน (ประมาณ 20,000 บาท) 

งบที่ใช้ต่อปี (รวมเป็นเงินบาท)

  • 195,000 บาท
ทั้งหลักสูตร (รวมเป็นเงินบาท)
1,170,000 บาท

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่างประเทศตั้งแต่ปี 1985
เรียนต่อโปแลนด์ ฟินแลนด์ รัสเซีย จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี แคนาดา สหรัฐ สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์
สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA) สมาชิกหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย (Franco-Thai) และได้รับการรับรองโดย FELCA (The Federation of Education and Language Consultants Association) และ GSM Global Student Mobility

Recent posts