Shanghai University of TCM

มหาวิทยาลัยการแพทย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai University of Traditional Chinese Medicine) ตั้งอยู่ที่มหานครเซี่ยงไฮ้บริเวณปากแม่น้้าแยงซีเกียง เป็นหนึ่งในสี่ของมหาวิทยาลัยด้านการแพทย์แผนจีนที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลจีน มหาวิทยาลัยได้ผ่านการประเมินผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่ยอดเยี่ยมระดับชาติมหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก(WHO) ในการก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมการฝังเข็มนานาชาติ (An International Acupuncture Traning Center) ซึ่งให้การอบรมด้วยภาษาต่างๆ เช่น อังกฤษ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และเกาหลี

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • การแพทย์แผนจีน
   (Bachelor of Medicine in Traditional Chinese Medicine)
   ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ใช้เวลาเรียน 5 ปี

หลักเกณฑ์การรับสมัคร

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
   เกรดเฉลี่ย 3.00 (ยื่นผลการเรียน 5 เทอมก่อนได้)
  • ผลการเรียน 5 วิชาหลัก คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา อังกฤษ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • เรียนภาคภาษาอังกฤษ ต้องมี IELTS = 6.0
  • เรียนภาคภาษาจีน ต้องมี HSK = 4
**ถ้าเกรดใกล้เคียงส่งทรานสคริปท์มาให้ช่วยดูได้**

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่างประเทศตั้งแต่ปี 1985
เรียนต่อโปแลนด์ ฟินแลนด์ รัสเซีย จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี แคนาดา สหรัฐ สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์
สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA) สมาชิกหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย (Franco-Thai) และได้รับการรับรองโดย FELCA (The Federation of Education and Language Consultants Association) และ GSM Global Student Mobility

Recent posts