University of Alabama

University of Alabama  มีทุนการศึกษาค่าเล่าเรียน 100% สำหรับนศ.ที่มีผลการเรียนดีเด่น ทั้งนศ.ระดับปี 1 และนศ. Transfer สำหรับเทอม Spring และ Fall 2023

University of Alabama   เป็นม.ของรัฐเก่าแก่ ก่อตั้งเมื่อปี 1831 วิทยาเขตสวยงามบนเนื้อที่ 3 พันไร่ ในเมืองมหาวิทยาลัยที่ปลอดภัยและค่าครองชีพต่ำ อาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนทันสมัยพร้อมแล็บวิจัยระดับโลก

NICHE Ranking
 

#7 Best College campus in America  

#12 Colleges with the Best College Life in America  

#29 Best College for Culinary Arts in America

#36 Best College for Accounting & Finance in America

#65 Best Big Colleges in America

#70 Top Public Universities in America

#99 Best College for Engineering in America

US News Ranking
 

#67 in Top Public Schools

#96 in Best Undergraduate Engineering Programs

#148 in National Universities

#132 in Best Value Schools

Ranking มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนถึงระดับปริญญาเอก
 

#49 in Business Programs

#59 in Accounting

#98 in Computer Science

#31 in Nursing

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่างประเทศตั้งแต่ปี 1985
เรียนต่อโปแลนด์ ฟินแลนด์ รัสเซีย จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี แคนาดา สหรัฐ สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์
สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA) สมาชิกหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย (Franco-Thai) และได้รับการรับรองโดย FELCA (The Federation of Education and Language Consultants Association) และ GSM Global Student Mobility

Recent posts